اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ساماندهی آموزش عالی تکلیف شورای انقلاب فرهنگی

درخواست حذف اطلاعات

وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری گفت: ساماندهی آموزش عالی تکلیف و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است و کسی منکر آن نیست و باید درآمایش آموزش عالی بخش دولتی وغیر دولتی دیده شود .