اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

موضوع خاشقجی بسیار مهم تر از سود پیمانکاران نظامی است

درخواست حذف اطلاعات

برنی سندرز، سناتور ایالت ورومونت می گوید روشن شدن آنچه برای جمال خاشقجی اتفاق افتاده بسیار مهم تر از سود پیمانکاران نظامی است.