اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

اقوام خوزستانی فداکار و لبیک گوی امام و رهبر

درخواست حذف اطلاعات

همه اقوام استان خوزستان و کشور همیشه فداکار و لبیک گوی امام و مقام معظم رهبری بوده اند.