اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

اذعان مردم به همراهی با هم

درخواست حذف اطلاعات

گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حاکی از آن است که دیگر خبری از ولع خرید و خالی شدن قفسه کالا های فروشگاه ها نیست.