اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تغییرات رفتاری شایع در دوران بلوغ کدام است ؟

درخواست حذف اطلاعات

کنجکاوی و احساس آگاهی نسبت به وضعیت جسمانی، جنسیت، هویت و عقیده، از تغییرات روانی رفتاری شایع در دوران بلوغ است.