اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

پایان مسابقات قرانی مدهامتان با معرفی برگزیدگان در انار

درخواست حذف اطلاعات

سیزدهمین دوره مسابقات قرانی مدهامتان استان کرمان با معرفی برگزیدگان به کار خود در شهرستان انار پایان داد .