اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

دادگاه ترکیه حکم به آزادی کشیش آمریکایی داد

درخواست حذف اطلاعات

اندرو برانسون، کشیش آمریکایی که حدود دو سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود در پایان جلسۀ امروز دادگاه حکم به آزادی اش داده شد.