اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

اعتراض ها در پاکستان به حمله مثلث شرارت

درخواست حذف اطلاعات

پاکستان در اعتراض به تجاوز نظامی جنایتکارانه آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه شاهد تجمع مردم و علمای مذهبی بود.