اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

همایش حمایت از اسیران فلسطینی در رم

درخواست حذف اطلاعات

همایش همبستگی با اسیران فلسطینی و به ویژه کودکان دربند رژیم صهیونیستی، در رم پایتخت ایتالیا برگزار شد.